You, the petitioner
P1020206 %287%29

Behoud natuur Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

2,251 signatures

De natuur op de Willem Arntsz Hoeve wordt bedreigd door te massale woningbouw. Duizenden bomen worden gekapt. Met het beperken van het aantal woningen blijven bos, groen en landgoed behouden. Natuur is belangrijk voor onze gezondheid en klimaat. Dit landgoed moeten we koesteren, niet opofferen. HET KAN!

Petition

We

Inwoners van gemeente Zeist, omwonenden, natuurliefhebbers, wandelaars en andere belanghebbenden.

 

observe

  • Cultuurhistorie, landschap en natuur vormen hier een uniek geheel.
  • De plannen houden onvoldoende rekening met natuurwaarden, natuurverbindingen, klimaatdoelen en de provinciale strategie om het bosoppervlak te vergroten.
  • Bosgebieden worden opgeofferd aan 400-500 woningen.
  • Zeldzame soorten worden bedreigd.
  • Het omringende Natuur Netwerk Nederland (NNN) wordt aangetast.
  • Het dorpse karakter van Den Dolder verdwijnt.

 

and request

De gemeente Zeist om de plannen voor de WA Hoeve te herzien door:

  • Behoud en versterking van de bestaande natuurwaarden.
  • De woningbouw te beperken zoals eerder de bedoeling was (tot 200 of minder).
  • Natuurinclusieve en natuurbeschermende alternatieven serieus te nemen.
  • Een totaalplan op te stellen in plaats van deelplannen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zeist 
Petition desk:
Closing date:
2023-12-31 
Lead petitioner:
Maria van den Boer 
Organisation:
Vrienden van de WA Hoeve 
Website:

History

Signatures

Updates

VEEL STEUN OP KERSTMARKT DEN DOLDER

Vandaag 10 december werd de kerstmarkt in den Dolder druk bezocht. Veel mensen hadden al gehoord van de petitie en tekenden meteen.

+Read more...

Anderen wilden meer uitleg. Op kaarten konden we laten zien hoeveel natuur er verloren gaat als deze plannen doorgaan. Er was gelegenheid om kerstwensen voor de WA Hoeve op te hangen in een kerstboom. Vooral kinderen maakten er gebruik van. IK WENS DAT IEDEREEN STOPT MET DE AARDE DOOD MAKEN was een van de kaartjes. Je kon dennennaaldenthee drinken uit het Willem Arntsz bos: vol mineralen, vitaminen en oxidanten. Want ook dat geven de bomen aan ons !
Samen met de digitale petitie is nu meer dan 3000 handtekeningen opgehaald. WE GAAN DOOR. Zie ons nu ook op facebook, instagram en www.vriendenvandewahoeve.nl

2022-12-10

TUSSENSTAND: MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN

1632 Digitale handtekeningen pus 390 fysieke handtekeningen in Den Dolder opgehaald, maakt bij elkaar 2022!! In den Dolder en omgeving leeft het. Zowel ouderen die de historie van de WA Hoeve kennen, als jongeren ondertekenen.

+Read more...

Jongeren willen wonen, maar niet ten koste van de natuur

2022-11-20

IN DE AD EN DE NIEUWSBODE, 9 november 2022

AD: ALTERNATIEF WONINGPLAN VOOR DOLDERSE WA HOEVE NIEUWSBODE: MINDER BOUWEN EN MEER GROEN

Lees meer op onze site .

2022-11-20